Archive for Luty, 2017

Bardzo ważnym działem usług jest transport, który zajmuje się przewozem osób i towarów. Jego znaczenie dala gospodarki światowej jest bardzo ważne i dobrze rozwinięta siec transportowa powoduje że jest ważnym czynnikiem lokalizacji działalności przemysłowej. Coraz więcej osób osadza się na tych terenach, umożliwia także do rozwoju turystyki. Transport samochodowy jest najbardziej rozwiniętym transportem lądowym Oczywiście zaleta transportu samochodowego jest jego szybkość jak również bezpośrednio dotarcie do odbiorcy. Transport drogowy jest uzależniony od jakości dróg i ich gęstości. Transport ma bardzo duże znaczenie nie tylko w kraju ale też za granicą i jeśli nie będzie odpowiednich autostrad czy wtedy nie mamy liczyć na dobry rozwój przemysłu. Oczywiście transport jest bardzo ważny dla każdego kraju i powinniśmy dążyć do jego odpowiedniego rozwoju. Drogi, autostrady powinny być na pierwszym miejscu. Oczywiście nie tylko przewozimy ładunki ale również następuje bardzo duże przemieszczanie ludności.

System logistyczny stanowi stworzony przez człowieka (sztuczny) system przepływu dóbr i osób, którego elementami są zarówno maszyny jak i urządzenia transportowe. Podstawowym modelem systemu logistycznego jest łańcuch przemieszczania się dóbr. Składa się on z czterech strumieni: dóbr, informacji, pieniędzy i powtórnego zagospodarowania. Strumień dóbr stanowią wszystkie przemieszczane produkty i towary. Informacje w systemie logistycznym dotyczą ilości, jakości oraz miejsc przemieszczanie się dóbr. Dane dotyczą również sposobu transportu oraz czasu niezbędnego na przejazd pojazdu z punktu A do punktu B. Przepływ strumieni informacji oraz dóbr definiuje „pierwsza zasada logistyki”. Mówi ona, że transport towarów musi zostać poprzedzony poprzez przepływ informacji. Dodatkowo każdy przepływ dóbr kończy się kolejnym przepływem informacji. Strumień pieniędzy tworzą płatności za usługi transportowe oraz za same dobra. Ostatni rodzaj strumienia- powtórnego zagospodarowania obejmuje zużyte dobra materialne, które transportowane są w celu powtórnego zastosowania lub utylizacji.