Archive for Styczeń, 2017

Przewoźnicy narodowi, czyli spółki w których państwa mają swoje udziały nadal dominują na międzynarodowym runku przewozów lotniczych. Będąc instrumentem międzynarodowej polityki gospodarczej, spełniają funkcje handlowe oraz polityczne. Dla zwiększenia poziomu konkurencyjności na rynku przewoźnicy lotniczy współpracują ze sobą na podstawie zawartych sojuszy. Do największych na świecie sojuszy lotniczych należy Star Alliance, którego trzon tworzy Lufthansa. Do Star Alliance należy 17 przedsiębiorstw, w tym PLL LOT. Drugim ważnym sojuszem jest Shy Tcam, który liczy 9 partnerów, a największym z nich jest Air France. Dodatkowo współpraca w transporcie lotniczym opiera się o porozumienia międzyrządowe oraz dokumenty międzynarodowe np. konwencję chicagowską. Dzięki współpracy rządów określa się liczbę lotów, jakie mogą wykonywać w określonym czasie przewoźnicy z obu państw. Podpisywanie porozumienia nie dopuszczają możliwości uczestniczenia obcych firm w obsłudze ruchu lotniczego. Wyjątek od tej zasady stanowi Unia Europejska, która posiada wolny rynek przewozów lotniczych

Dawniej transportowano wszystko przy pomocy wołów oraz zaciągów konnych, dziś wszystko jest zmotoryzowane, aczkolwiek to nie oznacza, iż nie mamy możliwości skorzystania z temu podobnych rozwiązań. Jeżeli ktoś nie lubi techniki, to w dalszym ciągu będzie oczywiście posiadał możliwość skorzystania z bardzo dobrej klasy starych rozwiązań. Transport jednak ciężkich produktów będzie musiał zostać wykonany tylko i wyłącznie przy pomocy najnowszych urządzeń mechanicznych. Każde z nich będzie posiadało inne opcje i możliwości. warto zatem będzie się zastanowić czy nie chce się czasem wszystkiego dostarczyć do miejsca docelowego w szybki sposób, ponieważ będzie się na tym jedynie w stanie zyskać. Oczywiście czasami trudno jest się nam zdecydować na jakieś rozwiązania, lecz jeśli uwielbia się technikę to warto jest wybierać nowoczesność, jeżeli lubi się ekologię, to będzie można skorzystać z możliwości przejażdżki furmanką. Oczywiście wybór zależy od nas samych, ponieważ transport jest możliwy na wiele różnych sposobów.